Strategickým cílem projektu je vytvořit Centrum realizující přenos výsledků výzkumu a vývoje do průmyslové praxe, tak aby se Česká republika stala evropským lídrem v oblasti antimikrobiálních řešení. Centrum má ambice rozvíjet technologie použitelná pro široké spektrum trhů. Tři hlavní cíle jsou:
  • dlouhodobá spolupráce,
  • realizace interdisciplinárního a doplňkového výzkumu a vývoje,
  • vzdělávání, mezinárodní spolupráce a mobilita výzkumných pracovníků.

Aktuality


Jednodenní setkání CK AlterBio, dne 28.6.2017 od 9,00 hod v SYNPO, Pardubice

Jednodenní setkání CK AlterBio, dne 28.6.2017 od 9,00 hod v SYNPO, Pardubice

Prezentace projektu na mezinárodní konferenci „NICE 2014“ The 2nd International Conference on Bioinspired and Biobased Chemistry &Materials

Prezentace ke stažení

Partneři
Project no. TE02000006 is solved with financial support
from the Technology Agency of the CR.